Smithmagenis


PRISMS

Mooie publicatie over de CCE ervaringen met Smith Magenis syndroom.


Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Een bijzondere zorgvraag ontstaat als de problemen (met een kind) zo complex zijn dat de eigen ouders / verzorgers deze niet meer kunnen oplossen. De kwaliteit van leven is dan ernstig in het geding.

Resultaten van het CCE
In de afgelopen jaren heeft het CCE 29 aanmeldingen ontvangen voor consultaties bij kinderen met mogelijk SMs. Eind 2009 is gestart deze ervaringen te bundelen, te verbreden en vast te leggen in een publicatie. De artikelen in ‘Het Smith-Magenis syndroom’ zijn grotendeels gebaseerd op ervaringen uit de CCE consultaties. Het gaat om bijzondere zorgvragen waarbij de reguliere zorg niet meer kan aansluiten bij de vragen. Er is sprake van forse en complexe gedragsproblematiek en grote verlegenheid in het (be)handelen. Het CCE wil met dit boek de ervaringen rond SMs terugkoppelen aan het werkveld. Het boek richt zich tot professionals, met name werkzaam binnen scholen voor speciaal onderwijs en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is zeker ook te gebruiken door anderen. Het geeft inzichten en handvatten om het gedrag te kunnen begrijpen en een doelgericht begeleidingsplan op te stellen.

De publicatie is voor € 12,50 te bestellen bij het CCE, e-mail: enschede@cce.nl of telefoon: 053 4805890.

Smith Magenis platform