Smithmagenis


Smit Magenis Syndroom

SMS model-muis Jim


Hallo daar!

Mijn naam is “Jim”en ik heb het Smith-Magenis syndroom. Dankzij de inspanningen van dr. Katrerine Walz en dr. James Lupski en anderen in het Lupski laboratorium hebben onderzoekers muizen ontwikkeld met SMS. De muizen wonen in Houston aan het Baylor College of Medicine. Onderzoekers van het Baylor College bestuderen de muizen om SMS beter te begrijpen.

Onze hoop is dat deze kleine dieren de onderzoekers meer perspectief kunnen geven. En dat ze in staat zijn om het gedrag in detail in kaart te brengen. Het uiteindelijk doel: bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met SMS en hun families.

Smith Magenis platform