Vraag : Wat is verschil tussen deletie en mutatie?

Vraag het…

Al enige tijd loop ik met een vraag waarop ik het antwoord moeilijk te begrijpen vind. Ik wil graag weten wat het verschil is tussen een deletie van chromosoom 17p11.2 en een mutatie van het RAI1 gen. Vroeger vonden ze bij kinderen met SMS alleen de deletie, maar tegenwoordig zijn er ook bij ons netwerk wat meer kinderen met de mutatie. Ze vertonen hetzelfde gedrag, ze hebben dezelfde medische problemen, maar ik vind ze er net wat anders uitzien. Wat minder SMS-ig als het ware. Carolina de Kimpe.

Antwoord
Op het stukje chromosoom 17p11.2 liggen een aantal eigenschappen. Een ervan is RAI1. Wanneer het stukje 17p11.2 ontbreekt (dus bij een deletie), dan ontbreekt ook het gen RAI1 helemaal en zal de stof die normaal door dit gen gemaakt wordt ook helemaal ontbreken. Dat maakt dat mensen bij wie dit stukje ontbreekt zo sterk lijken op mensen bij wie er een verandering (mutatie) is in het RAI1 gen. Want ook bij een mutatie zal de stof die RAI1 maakt er niet of in een niet werkzame vorm zijn.

Maar er is ook een verschil. Als er een verandering is in het RAI1 gen (dus bij mensen met de mutatie), is dat de enige erfelijke eigenschap die niet goed functioneert. Als je daarentegen een deletie hebt, dus een stukje van chromosoom 17 mist, dan mis je naast RAI1 ook een aantal andere eigenschappen die daar vlak naast RAI1 liggen. We weten bijvoorbeeld dat een van de erfelijke eigenschappen die ook in dat gebiedje ligt iets te maken moet hebben met de vorming van de nieren en het hart. De kans op aangeboren afwijkingen aan hart en nieren is namelijk wel verhoogd bij het ontbreken van 17p11.2 en niet verhoogd bij een verandering in RAI1.

Er zijn nog geen uitkomsten van een gedetailleerde studie naar uiterlijke kenmerken van mensen met een deletie en van mensen met een mutatie. Dat onderzoek wordt gedaan door Peter Hammond in Londen. Hij maakt 3D foto's van mensen en kan op een speciale manier daaruit ‘berekenen’ hoe sterk mensen op elkaar gelijken of van elkaar verschillen. Ik weet dat hij al een flink aantal mensen met SMS heeft gefotografeerd, maar de gegevens zijn nog onvoldoende groot in aantal om met zekerheid het verschil aan te geven. Ik verwacht dat verschil echter wel, en dus denk ik dat u gelijk hebt.

Met vriendelijke groet,

Raoul CM Hennekam MD PhD
Hoogleraar Kindergeneeskunde
Hoogleraar Translationele Genetica
AMC - Amsterdam

Smith Magenis platform